Historia Zespołu Ligockie Wrzosy z Ligoty Prószkowskiej

 

Zespół Śpiewaczy "Ligockie Wrzosy" został założony w czerwcu 2004 roku przez grono mieszkańców Ligoty Prószkowskiej oraz Agnieszkę i Przemysława Ślusarczyków przy wielkim wsparciu Anieli Czollek - sołtysa Ligoty Prószkowskiej. Zadaniem zespołu jest promocja wsi oraz rozwijanie kultury muzycznej jej mieszkańców oraz pielęgnowanie tradycji kultury śląskiej. Działalność zespołu jest finansowana przez OKiS w Prószkowie.

"Ligockie Wrzosy" zadebiutowały podczas Gminnych Dożynek w Górkach koło Opola 26 września 2004 roku. Zespół wielokrotnie koncertuje na terenie województwa i w kraju. Repertuar zespołu to ponad 50 pieśni w gwarze śląskiej, języku polskim i niemieckim. W 2014 roku Ligockie Wrzosy obchodził Jubileusz 10-lecia działalności zespołu.

 


 

> kierownictwo artystyczne: Przemysław Ślusarczyk

> współpraca: Agnieszka Ślusarczyk