2004 - 2019 - XV LECIE DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU :-)

Złote pasmo dla zespołu
w XXV Festiwalu Chórów i Zespołów Mniejszości Niemieckiej - Walce 2018

Nagroda Specjalna Dyrektora MOPR I Festiwal "Czas nas uczy pogody" - Komprachcice 2018

kierownictwo artystyczne/Leitung: Przemysław Ślusarczyk

współpraca/Kooperationt: Agnieszka Ślusarczyk