kierownictwo artystyczne/Leitung: Przemysław Ślusarczyk

współpraca/Kooperationt: Agnieszka Ślusarczyk