> kierownictwo artystyczne/Leitung: Przemysław Ślusarczyk

> współpraca/Mitarbeit: Agnieszka Ślusarczyk