2017 - I NAGRODA w XXIV Regionalnym Przeglądzie Pieśni

"Śląskie Śpiewanie" im. prof. A. Dygacza, Koszęcin

kierownictwo artystyczne/Leitung: Przemysław Ślusarczyk

współpraca/Kooperationt: Agnieszka Ślusarczyk